Italian Restaurant

header 2

Jeden z głównych podziałów soczewek ustanawia, że rozróżniamy soczewki jednodniowe, miesięczne, na kwartał, a nawet roczne. Które z przytoczonych będą natomiast najbardziej popłatne w aspekcie używania? Czy pomiędzy wyszczególnionymi typami soczewek wyraźne są jakieś różnice, które mają wpływ na ich jakość?

Różnice w wspomnianych soczewkach wypływają przede wszystkim z faktu, że jedne są szykowane pod wielokrotne wykorzystywanie, a pozostałe mogą być używane tylko przez jeden dzień. Co interesujące, w sklepach znajdziemy również soczewki przygotowane do korzystania 24h na dobę, co implikuje, iż nie ma potrzeby usuwania ich nawet na czas spania.

Jeśli mielibyśmy jednak wskazać rzeczowo jakie soczewki rzeczywiście będą bardziej intratne odnośnie do zakupu, to zapewne trzeba tu nadmienić soczewki miesięczne, jeśli jednak w czasie tego miesiąca nie będziemy mieli problemów z ich używaniem. Jeśli soczewki kontaktowe zostaną uszkodzone to nikt nam nie ofiaruje nowych – trzeba będzie kupić nowe. Tymczasem jednodniowe soczewki, mimo tego, iż relatywnie wyższą cenę, w wypadku uszkodzenia nie będą wiązały się z większym kosztem. Po prostu w dowolnym momencie możemy sięgnąć po kolejne. W praktyce przewaga konkretnego rozwiązania uzależniona jest tak naprawdę od jednej, konkretnej osoby. Nie ma tu wytycznej, że zawsze tymi bardziej intratnymi będą jedne soczewki.