Italian Restaurant

header 2

Dlaczego tak wiele mówi się na rynku o przychodach, a tak rzadko o wycenie firm? W zwykłym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa dla przedsiębiorcy (lub też: właścicieli) liczą się na ogół przede wszystkim te informacje, jak dochód ze sprzedaży i zwroty z inwestycji oraz wartość zadłużenia. Są to bowiem te wartości, które wpływają najbardziej na normalne istnienie spółki. Dzięki przychodom może ona planować kolejne inwestycje i układać plan na przyszłość, decydując się na wzmacnianie konkretnych obszarów. Ponadto fakt, że organizacja nie tylko może w pełni zaspokoić zapotrzebowanie finansowe w bieżącej działalności, ale ponadto wywalczyć nadwyżkę, działadodatnio na pozycję spółki w oczach inwestorów, partnerów czy udziałowców oraz akcjonariuszy.

Wycena firm w takiej sytuacji wydaje się wielu prezesom sprawą zbędną, po którą sięgają oni wyłącznie wtedy, gdy chcą organizację sprzedać. W poniższym rozważaniu chcemy wyjaśnić, dlaczego należy zastanowić się nad wartością przedsiębiorstwa również wtedy, gdy zupełnie nie planujemy decyzji o jego spieniężeniu - po prostu po to, aby poznać cenę tej części firmowego majątku, jaką tworzy posiadany przez nas spółka. Ale także po to, aby jeszcze doskonalej i celniej planować rozwój danych zadań czy też ocenić znaczenie konkretnego projektu (obecnego lub rozważanego) dla celów organizacji. O tym, jakie znaczenie może mieć dla wyceny firm jeden proces lub wręcz produkt, świadczy najpełniej przykład start-upów. Sporo spółek, które wywodzą się ze start-upów zdobywa środki na jeden, konkretny projekt - co więcej: tylko wokół niego spółka rozwija się od początku swego istnienia i to on staje się głównym atutem w spotkaniach z kontrahentami. Na największych rynkach można znaleźć przykłady spółek, które wyrosły tylko na jednym znakomitym pomyśle, celnie wykorzystanej idei - tworząc na początku jeden wyłącznie rodzaj produktu (czasem jest to wynalazek - często serwis on-line lub portal itp.).

Mówiąc i pisząc o wycenie firm trzeba też pamiętać, że chociaż na ogół łączy się ona z dużymi spółkami, o dużym majątku, zatrudniającymi sporo pracowników i dysponującymi ogromnym majątkiem w postaci nieruchomości, floty pojazdów, magazynem technicznym - to tak naprawdę wszyscy zarządcy powinni zadać sobie pytanie o wycenę firm. Każda osoba, która prowadzi działalność i chce rozwijać ją w sposób rzetelny oraz fachowy, powinna móc oszacować wartość firmy w tym momencie, a także spróbować określić ją w przyszłości - w zależności od podejmowanych decyzji majątkowych. Opowiadając o każdym podmiocie mamy tu na myśli oczywiście nawet podmioty jednoosobowe, indywidualne. Tak, określenie ceny takich jednoosobowych podmiotów również jest dostępne! Fakt, że sporadycznie o tym słyszymy wynika wyłącznie z tego, że jednoosobowej działalności gospodarczej nie sposób odsprzedać. Trzeba jednak wystarać się o wycenę firm także tych najmniejszych, mikro-, małych i średnich, bo nawet one oczekują niejednokrotnie podobnej informacji np. ze względu na plany zdobycia dofinansowania bądź też przemiany formy i struktury działalności. Zastanówmy się, dlaczego dosłownie każdy właściciel domu bądź mieszkania może wskazać orientacyjną wartość swojej nieruchomości, ale jeśli zapytać go o inny składnik jego własnego majątku - czyli wartość spółki - nieraz może mieć problemy w odpowiedzi. Wiele osób przyjmuje przy tym - błędnie - że wszystko zależy tu od wyceny pojedynczych składników majątku organizacji, za które zapłaciły. Prawda jest jednak odmienna. Wycena firm liczy się w przyszłości, a nie przeszłości. Podmiot może mieć zatem nieznaczny majątek, ale ogromną wartość ze względu na możliwość rozbudowy bądź plany, które są dopiero wdrażane. Z tego względu podanie dokładnej wyceny firm zawsze trzeba powierzyć profesjonalnemu rzeczoznawcy.