Italian Restaurant

header 2

Za sprawą Funduszy Europejskich zostało ukończonych wiele projektów. Skutecznie zrealizowany projekt potrzebuje jednak solidnego przygotowania i podjęcia szeregu działań mających za zadanie zrealizowanie wszelkich zaleceń wynikających z umowy o dofinansowanie. W jaki sposób efektywnie przygotować i zarządzać projektem? Kto może złożyć wniosek? Czy posłużyć się doradztwem w w ramach zarządzania projektowego? Jak zapewnić sobie prawidłową realizację umowy? Prezentujemy parę rad dla Beneficjenta.

Celowość wniosku

Wedle przepisów prawnych wniosek o dotacje może przedstawić właściwie każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą. Wśród uprawnionych mogą być instytucje samorządowe, oświatowe, medyczne, firmy niezależnie od zakresu i typu działalności jak również wszelkie inne organizacje poza administracją publiczną. Najczęściej określona instytucja oznajmia nabór wniosków do określonego projektu. Dofinansowanie ze środków unijnych można pozyskać między innymi na wsparcie rozwoju przeciwdziałanie bezrobociu, projekty innowacyjne, projekty prospołeczne, edukację, działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia oraz związane z odnawialnymi źródłami energii.

Wniosek o dotacje powinien przygotowany poprawnie odnośnie wymogów formalnych. Bezspornie kluczowym oparciem dla stosowności wnioskowania o dotację musi być prawidłowość uzasadnienia celu powiązanego z funkcjonowaniem firmy. Wyznaczenie źródła finansowania projektu jest koniecznością, należy określić odpowiedni projekt, który będzie odzwierciedlał model działalności beneficjenta.

Wyznaczenie terminów realizacji projektu powinien być jednym z podstawowych elementów wniosku. Powinno się zapoznać się sumiennie z informacją jak również wytycznymi projektu, dlatego że pozytywne przyjęcie aplikacji o dotację nie oznacza pożądanej realizacji instrukcji projektu. Ponieważ właśnie na beneficjencie spoczywa obowiązek prowadzenia kompletnej żądanej dokumentacji i wykonywania opisanych procedur.

Po zatwierdzeniu umowy o dofinansowanie tak w zasadzie wówczas zaczyna się najtrudniejszy etap. Właściwa realizacja wytycznych przynależnych do projektu szczególnie opiera się na umiejętnym zarządzaniu projektem. Pośród obowiązków stawianych wnioskodawcy znajduje jest także precyzyjne wykazanie poniesionych kosztów. W momencie braku pełnej dokumentacji, nie osiągnięcia wymogów złączonych z kontrolą i audytem projektu unijnego beneficjent musi się liczyć z utratą części lub całości dotacji. Tym samym dla beneficjenta, który pragnie poprawnie zrealizować i rozliczyć projekt owocnym rozwiązaniem jest skorzystanie z doradztwa w zakresie zarządzania projektami. Rzetelny podmiot doradczy udzieli pomocy już od pierwszego etapu przygotowania wniosku i spełnienia wszelkich urzędowych wymogów, również zajmie się dozorowaniem następnych działań. W składzie firmy doradczo szkoleniowej Fuda pracują kompetentni audytorzy i eksperci z różnych dziedzin. Przedsiębiorca może spodziewać się skrupulatnej analizy procesu projektowego, zarówno w obszarze finansowym, jak i proceduralnym. Specjaliści mający solidne kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego i zewnętrznego przekażą kompletną dokumentację sprawozdawczą . Zapewnią pełne wsparcie przy ustaleniu kwalifikowalności wydatków i solidnego określenia końcowego rozliczenia kosztów. Doradztwo w zakresie zarządzania projektami stanowi dla każdego beneficjenta nie tylko wsparciem w toku spełnienia określonych w instrukcji wytycznych, ale przede wszystkim gwarancją prawidłowego przebiegu procesu projektowego.