Italian Restaurant

header 2

Obecnie zdecydowana większość świeżo stawianych mieszkań bywa nadzorowanych przez wspólnoty. Za to jeśli ktoś decyduje się kupić lokal mieszkalny z rynku wtórnego z dużym najpewniej trafi na spółdzielnię mieszkaniową.

Główną wartością wspólnot mieszkaniowych są niższe czynsze. Wypływa to z faktu, iż w odróżnieniu od spółdzielni nakładane tu należności za administrację są nieduże. Wspólnoty zatrudniają przeważnie minimalną ilość pracowników a co więcej, jeżeli kierownictwo nie sprawdza się w swojej pracy, lokatorzy mogą go odprawić. Oszczędności wynikają również z tego, iż w początkowych latach istnienia bloków nie wpłaca nic na fundusz remontowy czy też płaci się niewielkie kwoty.

Należałoby mimo to mieć na uwadze, że wspólnoty mieszkaniowe mają również swoje wady. Wszelkie zmiany muszą być zaakceptowane większością głosów. Wskutek czego częstokroć nie udaje się na przykład zmienić feralnej ekipy konserwatorów, bo większość mieszkańców mimo wszystko głosuje za tym, żeby było niedrogo. Niekiedy dla dobra mieszkańców należy podjąć pewne niepopularne decyzje, jak na przykład likwidacja miejsc parkingowych dla placu zabaw bądź zieleni i we wspólnotach to się nie udaje. W wypadku spółdzielni taka uchwała byłaby narzucona z góry.